کوپلینگ (Coupling)

 

کوپلینگ (Coupling)


گروه صنعتی آکا به عنوان اولین و تنها تولید کننده کوپلینگ در ایران و خاورمیانه، انواع کوپلینگ ساده و کوپلینگ تبدیلی را برای هر نوع لوله و از هر جنس در سایزهای گوناگون از 350 میلیمتر تا 3000 میلیمتر با پوشش رنگ پودری کوره ای تولید می نماید. کوپلینگ های ساده برای اتصال لوله های هم جنس یا غیر هم جنس با قطر خارجی برابر استفاده می شوند. کوپلینگ های تبدیلی در اتصال لوله ها با قطر خارجی نابرابر و جنس های متفاوت کاربرد دارند.


مزایای استفاده از کوپلینگ‌های آکا


مهمترین و بارزترین ویژگی استفاده از کوپلینگ های آکا، سهولت و سرعت در اجرای عملیات لوله گذاری است که با کاهش چشمگیر بازه زمانی پروژه، به نحوی اثرگذار از هزینه های پروژه می کاهد. دفع و خنثی نمودن انقباض و انبساط در طول خط لوله و حرکات جانبی زمین، دیگر ویژگی استفاده از کوپلینگ است. همچنین در شعاع های بزرگ شما را از به کارگیری قطعات اضافی بی نیاز می کند.


واشر آب‌بندی


یکی از مهمترین مواردی که کیفیت اتصالات را به نحو چشمگیری افزایش می دهد، استفاده از واشرهای الاستومر با کیفیت بالا و استاندارد برای آببندی است. مواد اولیه نامرغوب و روش های ساخت غیر اصولی موجب گردیده تا تنوع وسیعی از تولید واشرهای آببندی غیر استاندارد را شاهد باشیم که پس از زمانی کوتاه موجب ناکارآمدی اتصال فولادی می گردد. به منظور رفع این مشکل، شرکت آکا از همان ابتدای کار اقدام به تأسیس کارگاه واشر نمود و هم اکنون واشرهای مورد نیاز خود را رأساً از مواد اولیه استاندارد و کنترل شده با روش ساخت مناسب، به صورت یک تکه تولید می نماید.


Coupling

PIPE DIMENSIONS COUPLING DIMENSION AND WEIGHT
Nom Bore Pipe O.D. Tolerance on O.D.
for Distance L
L Min. A B C D × average Thickness Bolts No.
Dia × Length
Max. Test Pressure (atm)
lb/in2
Approx Weight
(kg)
Stud No.
350 356
14
± 1.6 152 460 254 216 178 × 8 6, 16 × 24 44
650
30 2
350 356
14
± 1.6 152 470 260 229 178 × 10 10, 16 × 25 58
850
32 2
400 406
16
± 1.6 152 511 254 216 178 × 8 6, 16 × 24 41
600
34 2
400 406
16
± 1.6 152 521 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 54
800
37 3
400 419
16.5
± 1.6 152 524 254 216 178 × 8 8, 16 × 24 41
600
34 3
450 457
18
± 1.6 152 562 254 216 178 × 8 8, 16 × 24 37
550
39 3
450 457
18
± 1.6 152 572 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 51
750
42 3
500 508
20
± 1.6 152 613 254 216 178 × 8 10, 16 × 24 34
500
44 3
500 508
20
± 1.6 152 622 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 51
750
47 3
500 508
20
± 1.6 152 638 286 238 178 × 12 14, 16 × 27 58.5
860
55 3
550 559
22
± 1.6 152 664 254 216 178 × 8 10, 16 × 24 32
480
49 3
550 559
22
± 1.6 152 673 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 51
750
52 3
550 559
22
± 1.6 152 689 286 238 178 × 12 14, 16 × 27 55
808
60 3
600 610
24
± 1.6 152 714 254 216 178 × 8 10, 16 × 24 27
400
54 3
600 610
24
± 1.6 152 724 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 41
600
58 3
600 610
24
± 1.6 152 740 286 238 178 × 12 14, 16 × 27 48
705
66 3
650 660
26
± 1.6 152 765 254 216 178 × 8 10, 16 × 24 26.2
385
60 3
650 660
26
± 1.6 152 775 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 41
600
64 3
                       
                    Unit: mm
PIPE DIMENSIONS COUPLING DIMENSION AND WEIGHT
Nom Bore Pipe O.D. Tolerance on O.D.
for Distance L
L Min. A B C D × average Thickness Bolts No.
Dia × Length
Max. Test Pressure (atm)
lb/in2
Approx Weight
(kg)
Stud No.
650 660
26
± 1.6 152 791 286 238 178 × 12 16, 16 × 27 47
690
72 3
700 711
28
± 1.6 152 816 254 216 178 × 8 10, 16 × 24 24.5
360
65 3
700 711
28
± 1.6 152 826 260 229 178 × 10 12, 16 × 25 41
660
69 3
700 711
28
± 1.6 152 841 286 238 178 × 12 16, 16 × 27 45
660
77 3
750 762
30
± 1.6 152 876 260 229 178 × 10 14, 16 × 25 39.5
580
74 3
750 762
30
± 1.6 152 892 286 238 178 × 12 18, 16 × 27 42
620
83 3
800 813
32
± 1.6 152 927 260 229 178 × 10 14, 16 × 25 32
470
79 3
800 813
32
± 1.6 152 943 286 238 178 × 12 18, 16 × 27 41
600
89 3
850 864
34
± 1.6 152 978 260 229 178 × 10 14, 16 × 25 30
440
84 3
850 864
34
± 1.6 152 994 286 238 178 × 12 18, 16 × 27 38
560
95 3
900 914
36
± 1.6 152 1029 260 229 178 × 10 14, 16 × 25 27
400
89 3
900 914
36
± 1.6 152 1045 286 238 178 × 12 18, 16 × 27 30
440
101 3
1000 1016
40
± 1.6 152 1130 260 229 178 × 12 18, 16 × 27 24.5
360
109 3
1000 1016
40
± 1.6 152 1146 286 238 178 × 14 26, 16 × 27 34
500
130 3
1050 1067
42
± 1.6 152 1181 260 229 178 × 12 18, 16 × 25 24.4
300
112 3
1050 1067
42
± 1.6 152 1197 286 238 178 × 14 20, 16 × 27 30.6
450
132 3
1100 1118
44
± 1.6 152 1232 260 229 178 × 12 18, 16 × 25 20.4
300
118 3
1100 1118
44
± 1.6 152 1248 286 233 178 × 14 20, 16 × 27 30.6
450
140 3
1200 1219
48
± 1.6 152 1333 260 229 178 × 12 18, 16 × 25 18.4
270
132 3
1200 1219
48
± 1.6 152 1349 286 238 178 × 14 20, 16 × 27 23.8
350
165 3
1400 1420
55.906
± 1.6 152 1549 286 238 178 × 14 24, 16 × 27 23.8
350
186 3
1600 1620
63.780
± 3.2 152 1751 286 238 178 × 14 24, 16 × 27 21.8
320
236 3
1800 1820
71.654
± 3.2 152 1951 286 238 178 × 14 32, 16 × 27 19.1
280
265 3
2000 2020
79.528
± 3.2 191 2151 362 314 254 × 14 36, 16 × 35 16.3
240
294 3
2100 2138
84
± 3.2 191 2265 362 314 254 × 14 36, 16 × 35 13.6
200
309 3
                       
                    Unit: mm

Stepped Coupling

Nom. Bore Pipe O.D Tolerance on O.D Coupling Details
Steel Ductile Iron Steel Ductil Iron Steel Ductile Iron L B D × Average Thickness E Dia F Dia No. of Bolts Dia × Length Test Pressure
(atm)
Approx Weight
(kg)
350 350 356
14
378 ± 1.6 + 2.7
- 3.5
125 254 178 × 8 460 482 8 16 × 24 40 30
400 400 406
16
429 ± 1.6 + 2.8
- 4.0
125 254 178 × 8 511 534 8 16 × 24 37 34
450 450 457
57
480 ± 1.6 + 2.9
- 4.0
125 254 178 × 8 562 585 8 16 × 24 34 40
500 500 508
20
532 ± 1.6 + 3.0
- 4.0
125 254 178 × 8 613 637 10 16 × 24 33 45
600 600 610
24
635 ± 1.6 + 3.2
- 4.5
125 254 178 × 8 714 739 12 16 × 24 25 55
700 700 711
28
738 ± 1.6 + 3.4
- 4.5
125 254 178 × 8 816 843 12 16 × 24 24 67
800 800 813
32
842 ± 1.6 + 1.0
- 4.5
125 260 178 × 10 927 956 14 16 × 25 28 82
900 900 914
36
945 ± 1.6 + 1.0
- 5.0
150 260 178 × 10 1029 1060 14 16 × 25 23 93
1000 1000 1016
40
1048 ± 1.6 + 1.0
- 5.0
150 260 178 × 12 1130 1162 14 16 × 25 21 114
1100 1100 1118
44
1152 ± 1.6 + 1.0
- 6.0
150 260 178 × 12 1232 1266 16 16 × 25 19 122
1200 1200 1219
48
1255 ± 1.6 + 1.0
- 6.0
200 260 178 × 12 1333 1369 18 16 × 25 18 43
1400 1400 1420
55.90
1462 ± 3.2 + 1.0
- 7.0
200 286 178 × 14 1549 1591 20 16 × 27 21 192
1600 1600 1620
63.78
1668 ± 3.2 + 1.0
- 7.0
200 286 178 × 14 1751 1799 24 16 × 27 20 242
1800 1800 1820
71.65
1875 ± 3.2 + 1.0
- 8.0
200 286 178 × 14 1951 2006 32 16 × 27 18 274
2000 2000 2020
79.53
2082 ± 3.2 + 1.0
- 8.0
200 362 178 × 14 2151 2213 36 16 × 35 16 304
                             
                          Unit: mm

جهت دریافت مشخصات و سفارش ساخت سایزهای بزرگتر، با ما تماس بگیرید