شیر (دریچه) فلپ (Flap Valve)


Flap Valve

DIN2501
DN D K A B
200 340 295 70 110
300 445 400 70 110
400 665 515 100 150
500 670 620 120 180
600 780 725 120 180

جهت دریافت مشخصات و سفارش ساخت سایزهای بزرگتر، با ما تماس بگیرید